mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 29 styczeń 2020
Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Nowe kierunki kształcenia

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH

im. Jana Pawła II w Siewierzu

Nowoczesna szkoła z wieloletnią tradycją – 70 lat tradycji!
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i TECHNICZNYCH  w Siewierzu OFERUJE NAUKĘ

 

                        

w   TECHNIKUM LOGISTYCZNYM

 

oraz LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

 

                     

Technikum Logistyczne w Siewierzu

- nauka trwa 4 lata

W trakcie nauki:  – praktyki zagraniczne;   j. angielski zawodowy,

 

Absolwenci Technikum Logistycznego mogą znaleźć zatrudnienie:

- w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych

- w dystrybucji

- w handlu

- w usługach

- w transporcie i spedycji

TECHNIK LOGISTYK – to zawód dla młodzieży kreatywnej, posiadającej zdolności organizacyjne i związane z planowaniem. To zawód zarówno dla dziewcząt jak i dla chłopców, nowoczesny.

Określany jest na rynku pracy jako  zawód przyszłości.

UCZEŃ w trakcie nauki  pozna:

 • organizację przepływu surowców, produkcji materiałów i dostarczania produktów;
 • jak zarządzać nowoczesnym magazynem;
 • jak realizować kontrakty i specjalistyczne zakupy;
 • pozna sposoby prowadzenia rozliczeń z  klientami krajowymi i zagranicznymi.

 

Technicy logistycy w Siewierzu nauczą się projektować, organizować i odpowiadać za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji.

Jako przyszli pracownicy średniego szczebla technicznego poznają jak wykonywać szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym jak i kierowniczym.

 

Analiza ofert pracy przedstawionych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków - specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

 

Stanowiska logistyczne tworzone są w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. 

 

Absolwenci Technikum Logistycznego w Siewierzu będą mogli podjąć dobrą pracę w licznych centrach logistycznych usytuowanych wokół Siewierza, jak i w kraju czy za granica, ponieważ uczeń może uzyskać Suplement do świadectwa w j. angielskim lub kontynuować naukę na studiach na kierunku logistycznym lub innym wybranym przez siebie kierunku.

 

 

                                       Liceum Ogólnokształcące w Siewierzu

 

 

- nauka trwa 3 lata

Naszym Licealistom ZAPEWNIAMY NAUKĘ W KLASIE:

 • HUMANISTYCZNEJ
 • POLITECHNICZNEJ

 

Wybierając naukę w klasie HUMANISTYCZNEJ uczniowie mają możliwość przygotowania się do studiów:

 • Humanistycznych
 • Ekonomicznych
 • Prawno – administracyjnych
 • Pedagogicznych
 • Dziennikarskich

lub mogą wybrać inne studia o zbliżonym kierunku. Nauce i przygotowaniu do studiów sprzyja podejmowana w szkole współpraca z uczelniami wyższymi. 

 

Wybierając naukę w klasie  POLITECHNICZNEJ uczeń przygotuje się do studiów na kierunkach  m.in. takich jak:

 • Mechanika
 • Energetyka,
 • Budownictwo

 – na których podstawą jest matematyka

lub do studiów medycznych i o zbliżonej specjalności, np.:

 • Medycyna
 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna leków
 • Chirurgia
 • Elektroradiologia
 • Fizjoterapia

- na których podstawą są przedmioty ścisłe – chemia, biologia.

 

Możesz także wybrać inne studia o zbliżonym kierunku.

Rzetelnej nauce w Liceum Ogólnokształcącym w Siewierzu sprzyja współpraca z uczelniami wyższymi.

 

 

ATUTY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH im. JANA PAWŁA II w Siewierzu:


- kameralna atmosfera, przyjazny klimat
- pełny profesjonalizm nauczycieli
- wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
- liczne sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach
- otwartość na świat i nowe technologie
- indywidualne podejście do każdego ucznia
- dowolność wyboru przedmiotów realizowanych w wersji rozszerzonej
- duża gama zajęć pozalekcyjnych
Jesteśmy jedną z trzech szkół w Polsce, która nieprzerwanie od 15 lat bierze udział w Międzynarodowej Konferencji BERMUN w Berlinie – Międzynarodowych Młodzieżowych Konferencjach ONZ.

 

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań: zajęcia w kole chemicznym, warsztatowe zajęcia na uczelni z biologii oraz chemii, warsztaty w ramach współpracy biologów w ramach międzynarodowej akcji konkursowej YPEF -Young People in European Forests.

 

Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych, prezentacji, zajęć on-line, WebQuest`ów czy e-testów, dygestorium, mikroskopów elektronicznych, wizualizerów.

 

Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Uczniowie mogą korzystać z Centrum Multimedialnego znajdującego się w bibliotece, z kiosku internetowego umieszczonego na szkolnym korytarzu, Wi–Fi szkolnego – obsługuje nas szerokopasmowy Internet.

 

Szczególne uzdolnienia każdy może sprawdzić na konkursach i olimpiadach. Mamy finalistów konkursów w naukach ścisłych, laureata Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego, finalistów w matematycznych konkursach w ostatnich latach nasi uczniowie zdobyli I i II miejsce w powiecie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym. Mamy finalistkę Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Mistrzów Ortografii w powiecie, finalistów w Powiatowym Konkursie Języków Obcych, Finalistów w Wojewódzkich Konkursach Historycznych.

 

W ZESPOLE SZKOL OGÓLNOKSZTAŁCACYCH I TECHNICZNYCH im. Jana Pawła II  Siewierzu dbamy  o rozwój intelektualny i kulturalny. Zapewniamy naszym uczniom udział w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w regionie i kraju, spektakle w teatrach Krakowa i Katowic, muzea w Krakowie, pielgrzymki, wycieczki i rajdy turystyczno-krajoznawcze, kuligi, wyjazdy na narty, współredagowanie artykułów do lokalnej gazety, redagowanie gazety szkolonej "LO News", organizowanie Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, Obcojęzycznego Konkursu Recytatorskiego, konferencji prowadzonych w języku angielskim.

 

W trosce o rozwój fizyczny młodzieży naszej szkoły w Siewierzu udostępniamy uczniom siłownię znajdującą się przy sali gimnastycznej. Oferujemy dodatkowo szeroką gamę zajęć sportowych: siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny, tenis stołowy – w ubiegłym roku szkolnym nasze zawodniczki zostały mistrzyniami powiatu i zawodniczkami wyróżnionymi V miejscem w województwie. Nasze Licealistki wywalczyły WICEMISTRZOSTWO REGIONU w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Uczeń naszego Liceum został Wicemistrzem w Miejsko–Gminnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  Mamy także  WICEMISTRZA ŚLASKA w Zawodach Amatorskiej Ligi MMA, Mistrza w sztukach walki Karate Kyokushin – jesienią drużynowo nasz uczeń zdobył 1 miejsce w Pucharze Świata w tej dyscyplinie! Wśród 7 Mistrzów XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii znalazł się uczeń klasy II naszego LO. Drużyna piłki siatkowej dziewcząt wywalczyła zaszczytne III miejsce i kolejny rok utrzymuje się w powiecie na sportowym podium. 

 

Zajęcia wychowania fizycznego od wczesnej wiosny do jesieni odbywają się na znajdującym się przy szkole kompleksie sportowym ORLIK. Organizujemy rajdy, kuligi, wyjazdy na narty także dla chętnych spływy kajakowe.

 

 

Źródło: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu


 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Praktycznego w Będzinie

 

ZANIM ZACZNĄ SIĘ WAKACJE, ZADBAJ O SWĄ EDUKACJĘ

POSTAW NA PCKUIP W BĘDZINIE

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie prowadzi bezpłatnie różnorodne formy kształcenia dla osób dorosłych oraz praktyczną naukę zawodu dla szkół branżowych, zasadniczych i średnich zawodowych w powiecie będzińskim.

W Centrum można zdobyć średnie wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, prowadzonym w systemie stacjonarnym lub zaocznym.

Ucząc się w LO dla dorosłych w systemie stacjonarnym można równocześnie uczęszczać  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych. W bieżącym roku szkolnym dzięki realizacji projektów unijnych powstały pracownie: spawalnicza, stolarska i pomocnicza. Aktualnie rozpoczęliśmy budowę stacji diagnostycznej dla samochodów ciężarowych.

 

  

 

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy organizację kursów: elektrycznych, gastronomicznych, spedytorskich, samochodowych, fryzjerskich, kosmetycznych, informatycznych, budowlanych i stolarskich. Zajęcia kursowe trwają rok i kończą się egzaminem zewnętrznym przeprowadzanym przez OKE w siedzibie naszej placówki. Zdany egzamin potwierdza posiadanie kwalifikacji w danym zawodzie.

 

W Centrum można także zdobyć zawód w Szkole Policealnej. Obecnie w naszej ofercie znajdują się zawody: technik BHP, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk, technik usług kosmetycznych. W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy zamierzamy uruchomić kierunki: Opiekunka dziecięca i Opiekun w domu pomocy społecznej. Nasza oferta kształcenia wynika z wnikliwych obserwacji rynku pracy i współpracy z Powiatowym  i Wojewódzkim Urzędem Pracy.

 

  


Ponieważ jesteśmy placówką prężnie się rozwijającą, otwartą na potrzeby uczniów i  słuchaczy - ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY.

 
UWAGA! Osoby bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie12 miesięcy od dnia zarejestrowania  w powiatowym urzędzie pracy podejmą dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych mogą ubiegać się o stypendium, które wynosi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

 


 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

 

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu: Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach, Technikum Architektury Krajobrazu.

 

 

LO w Wojkowicach wyróżnia wprowadzenie wielokierunkowego programu przygotowania do udziału w rynku edukacji i pracy.

 

 

W szkole funkcjonują klasy realizujące Programy Orientacji Zawodowej w zawodach:

 

 • strażak – klasy pożarnicze;
 • prawnik i policjant - są to klasy policyjno – prawne.

 

Szkoła współpracuje z kluczowymi w naszym regionie instytucjami wspierającymi jej dodatkowe działania w tym zakresie.

 

Uczniowie klas pożarniczych realizują dodatkowe zajęcia prozawodowe m.in. w CS PSP w Częstochowie (Porozumienie o współpracy) oraz OSP w Wojkowicach – Żychcicach i są objęte patronatem przez Komendę Powiatową PSP w Będzinie.

 

Uczniowie klas policyjno – prawnych odbywają dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne w Szkole Policji w Katowicach, która objęła LO w Wojkowicach patronatem oraz m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie (Porozumienie o współpracy), uczestniczą w otwartych posiedzeniach Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

W LO w Wojkowicach funkcjonuje Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego – projekt edukacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji i Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

W ramach dodatkowych form pracy szkoły uczniowie klas kierunkowych mogą zdobywać uprawnienia przydatne w zawodach policjant i strażak: ratownika wodnego, sternika motorowodnego – w ramach szkolnej Drużyny WOPR oraz uprawnienia nurkowe – Sekcja Nurkowa.

 


 

Nowością jest uruchomienie od 1 września 2012r. kierunku – dziennikarstwo ekonomiczne pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 


 

Oferta Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach to kształcenie w zawodach:

 

 • technik geodeta;
 • technik architektury krajobrazu.

 

Szkołę wyróżniają aktywności Koła Projektowego, które opracowuje także oryginalne projekty zagospodarowania terenów zieleni dla współpracujących ze szkołą instytucji.

 

Uczniowie TAK mogą też – w ramach warsztatów florystycznych – zdobyć dodatkowe umiejętności.

 

Szkoła zapewnia przyszłym technikom architektury krajobrazu oraz geodetom praktyki w renomowanych zakładach i firmach.

 


 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

 

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu: Liceum Ogólnokształcąceim. Marii Skłodowskiej – Curie i Technikum nr 1.

 

W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek pracy w Zagłębiu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi od września 2018r. wprowadzone zostaną innowacje,  które pozwolą uczniom, a w konsekwencji przyszłym pracownikom, sprostać tak licznym wyzwaniom i konkurencji na rynku zawodowym.

 

Innowacje wprowadzane w Liceum Ogólnokształcącym dotyczą następujących zagadnień:

 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne
 • E-sport

 

W technikum kontynuowane będą innowacje:

 • Hotelarstwo i usługi gastronomiczne z elementami dietetyki, dla uczniów technikum o specjalności hotelarz;
 • Edukacja celno-prawna dla uczniów technikum o specjalności logistyk.
 • Logistyka w wojsku – klasa mundurowa w technikum o specjalności logistyk

 

Wprowadzane są nowe zawody! 

 • technik transportu kolejowego. Szkoła branżowa I stopnia - magazynier
 • logistyk

 

W Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje klasa o profilu ogólnym i wojskowym (mundurowym).

Uczniowie klas wojskowych realizują dodatkowe zajęcia z: samoobrony i technik interwencyjnych, strzelectwa sportowego i bojowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry i ceremoniału wojskowego, topografii i orientacji w terenie, zarządzania kryzysowego.

 


Oferta Technikum nr 1 w Czeladzi to kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, spedytor oraz technik ochrony środowiska.

Hotelarstwo to prężnie rozwijająca się dziedzina gospodarki w naszym regionie i w całej Polsce. Codziennie powstają nowe miejsca pracy wraz z tworzeniem bogatej oferty turystycznej, usług konferencyjno - szkoleniowych, rehabilitacyjno - zdrowotnych i organizacją imprez masowych. Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie umiejętności zawodowych, dlatego wielką wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych, zajęciach praktycznych i praktyki zawodowej odbywanej w renomowanych hotelach. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię hotelarską.

 

Logistyka i spedycja to obiecujący i prężnie rozwijający się kierunek w Unii Europejskiej.


Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość odbyć kursów i szkoleń niezbędnych w pracy logistyka/spedytora.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi ma bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do Ciebie!

Wybierając ZSOiT w Czeladzi wybierasz -  ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ


 

Zespół Szkół Techniczno - Usługowych

 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych to placówka o długoletnim doświadczeniu w zakresie kształcenia zawodowego. Kadra nauczycielska z powodzeniem przygotowuje do podjęcia życia zawodowego lub dalszej nauki tak absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia (dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej), jak i Technikum.

 

 

Siedziba szkoły to nowoczesny, przestronny budynek, położony w centrum Będzina, w dogodnej dla uczniów dojeżdżających odległości od stacji PKP, dworca autobusowego, a także licznych przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej. Szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem sportowym, zapewniającym odpowiednie warunki do uprawiania różnych dyscyplin.

 

W skład ZSTU wchodzą: Technikum nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz  Branżowa Szkoła I Stopnia im. Danuty Siedzikówny „Inki” z dotychczasowymi oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2.


Cykl nauki w technikum trwa cztery lata, a uczniowie mogą wybierać spośród bogatej oferty zawodów. Rokrocznie powodzeniem cieszy się kształcenie w zawodzie technika informatyka, w ramach którego uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje, potwierdzone egzaminem zewnętrznym: montaż oraz eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, a także programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Umiejętności w tym zakresie są coraz usilniej poszukiwane na rynku pracy, ponieważ zapotrzebowanie na usługi informatyczne w coraz szerszym zakresie rozrasta się bardzo szybko.  

 

Wzrasta także zainteresowanie młodzieży pracą w zakresie szeroko pojętych mediów, dlatego szkoła oferuje możliwość kształcenia techników fotografii i multimediów (wcześniej: fototechników). Kwalifikacje takie jak rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz realizacja projektów multimedialnych są przepustką do zatrudnienia już nie tylko w zakładach fotograficznych, ale także w agencjach reklamowych, biurach projektowania grafiki itp.

 

 

Na podobne zainteresowanie ze strony pracodawców mogą liczyć uczniowie wybierający zawód technika elektryka, którzy zdobywają dwie kwalifikacje: montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Coraz liczniej pojawiają się oferty pracy dla osób mogących udokumentować posiadanie  umiejętności w takim zakresie. Poszukiwani są również absolwenci posiadający udokumentowane kwalifikacje technika elektronika: wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych oraz eksploatacja urządzeń elektronicznych. W ZSTU młodzi ludzie mogą zdobyć także kwalifikacje w tym  - bardzo nowoczesnym – zawodzie.

 

Przygotowując się do zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych, uczniowie korzystają z dobrze wyposażonej pracowni obsługi konsumenta. Zdobywają dwie kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów oraz organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki opanowanym umiejętnościom mogą oni podjąć pracę w zakresie wszystkich usług w ramach branży, a także – jeśli uzyskają świadectwo maturalne – studiować na kierunkach związanych z żywieniem.

 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych to szkoła reagująca na nowe potrzeby rynku pracy i , związane z nimi, nowe zainteresowania młodzieży. Przejawem takiej reakcji jest wprowadzenie kierunków kształcenia związanych z rozwojem branży turystycznej. Technicy obsługi turystycznej zdają egzaminy w kwalifikacjach:  planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, a także prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. Pracodawcy poszukują  osób posiadających umiejętności  technika eksploatacji portów i terminali: obsługa podróżnych w portach i terminalach , jak również  organizacja i prowadzenie prac  związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i  terminalach. Perspektywy tej branży są obecnie bardzo obiecujące, dlatego młodzież chętnie wybiera kierunki kształcenia związane z organizacją turystyki i transportu.

 

Zawód technika usług fryzjerskich  również wymaga uzyskania dwóch kwalifikacji: wykonywanie zabiegów fryzjerskich i  projektowanie fryzur. Tak przygotowani absolwenci potrafią spełnić najbardziej wyszukane oczekiwania pracodawców i klientów.

 

Technicy budownictwa mogą zdobyć dwie kwalifikacje: wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych , a także   organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Budownictwo należy wciąż do najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, dlatego absolwenci posiadający wymienione kwalifikacje są poszukiwani przez pracodawców – tak w kraju, jak i  poza granicami.

 

Motoryzacja XXI wieku wymaga od techników pojazdów samochodowych sprostania coraz wyższym wymaganiom, zatem uczniowie kształcący się w tym  kierunku zdają egzaminy w zakresie  diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych  oraz organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

Dla szczególnie ambitnych młodych ludzi, wykazujących zaangażowanie w proces zdobywania umiejętności, pragnących poszarzać ich zakres szkoła przygotowuje propozycję odbywania praktyk zawodowych za granicą w ramach programu Erasmus+. Uczniowie ZSTU zakwalifikowani do udziału w programie odbywają praktyki mi.in w Wielkiej Brytanii, w Bułgarii czy we Włoszech.

 

Bogatą ofertę kierunków kształcenia  szkoła kieruje do młodzieży, która w Branżowej Szkole I Stopnia pragnie  przygotować się w ciągu trzech lat do zdobycia takich zawodów jak: kucharzfryzjer,  mechanik pojazdów samochodowychmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Funkcjonuje także klasa wielozawodowa, kształcąca przyszłych elektryków, sprzedawców, elektromechaników pojazdów samochodowych i cukierników.

 

Więcej informacji na temat każdego z kierunków kształcenia – przedmiotów zawodowych, praktyk, stanowisk, pracy zawodowej absolwenta – można znaleźć na stronie internetowej szkoły w dziale „Dla gimnazjalistów”: http://www.zstu.pl/

 

 

 


 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie